Ulutek Teknopark

Başvuru Süreçleri

Genel Bilgiler

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet göstermek üzere Ulutek Teknopark’ta yer almak isteyen firmaların Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. tarafından belirlenen başvuru ve kabul sürecini tamamlaması gerekmektedir.

Başvuru Süreci

Online Başvurunun Yapılması ve Kontrolü

Başvuru, Ön başvuru formu doldurularak yönetici şirketin onayına sunulur, yönetici şirket ön başvuruyu uygun gördüğü takdirde, başvuru sahibine ARGEPORTAL' a erişebileceği aktivasyon maili gönderir. Başvuru sahibi kullanıcı adı ve şifresi ile Ar-Ge portale proje detaylarını girerek ve gerekli ekleri yükleyerek onaya gönderir. Başvuru sahibi başvuru formunu kaşe ve imzalı bir şekilde, gerekli ekler ile birlikte Yönetici şirkete teslim eder.

Gerekli Ekler;

  •          Kuruluşun idari yapılanma şeması, gerekli açıklamalar ile birlikte
  •          Kuruluşun imza sirküleri, oda sicil kayıt sureti (faaliyet belgesi), kuruluş sicil gazetesi ve son üç yıllık bilanço ve kar/zarar tabloların
  •          Firmanın orta vadeli stratejileri ile misyon ve vizyonunu açıklayan kısa bir yazıyı
  •          Personel CV’leri
  •          Proje İş paketlerini içeren iş zaman planı

 

Hakem Değerlendirmesi

Online olarak değerlendirmeye gönderilen başvurular, 2 Akademisyen 1 Sektör uzmanı olmak üzere konusunda uzman 3 hakemin değerlendirmesine sunulur.