Ulutek Teknopark

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. (Bursa Uludağ TTO)

Teknoloji Transferi

Üniversiteler, teknolojinin geliştirilmesi açısından insanlığın en büyük aracı haline gelmiştir. Bu yüzden küresel anlamda hayat kalitesinin artırılması için araştırma sonuçlarının inovasyona dönüştürülmesi gerekmektedir. Teknoloji Transferi olarak bilinen bu süreç, fikri hakkı ç6eşitli yöntemler ile korunabilecek ve ticarileştirilebilecek buluşların tanımlanması ile başlar ve bu teknolojilerin insan hayatını geliştirmesi ve ekonomik büyüme sağlaması için ticari pazarlara taşımak amacıyla yapılacak çalışmalar ile devam eder. En son teknolojilere sahip fikirleri üniversite laboratuvarlarından gerçek dünyaya taşımak ve bu yeni geliştirilen buluşların ticarileştirilmesi için stratejik ortaklıkların kurulması gerekmektedir.
 


 

Fikri Hak Korunması ve Ticarileştirme

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, pazara yönelik olan çözümleri belirleyerek bunların patentlerini ve tescillerini alır. Fikri hakları korunan teknolojilerin pazara çıkması için de ilgili ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması için mevcut şirketlere ve/veya üniversite çıkışlı firmalar olan spinoff ve spinoutlara ve/veya yeni kurulan teknoloji şirketlerine geliştirilen bu ürün ve hizmetleri lisanslayarak veya devrederek teknoloji transferi sürecinde ve ekonomik gelişmede çok önemli bir rol oynar.

 

Teknoloji Ticarileştirmede Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Bursa Uludağ Üniversitesi pazara uygun hale getirilebilecek yüzlerce buluşa ev sahipliği yapmış mümbit bir bilim yuvasıdır. Üniversiteler ekonomik sürdürülebilirlik yeteneklerini daha da ileri seviyelere çekmek amacıyla eğitim ve araştırmanın yanında bilginin yaygınlaştırılması için Teknoloji Transfer Ofisleri aracılığıyla çaba sarf etmektedir. Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, üniversite içerisinde yapılan araştırmaların insan ihtiyaçlarına yönelik olmasında yönlendirici olmakta ve ortaya çıkan bilimsel çıktıların ekonomik fayda sağlayacak yeniliklere dönüştürülmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. Bursa Uludağ Üniversitesi Profesyonelleri fikri hakların en iyi şekilde korunması ve buluşları pazara en iyi şekilde ulaştırabilecek kaliteli ortaklar arayışı içerisindedirler. Bursa Uludağ TTO Profesyonelleri, ticari ortak veya startup bulunmasından sonra, teknolojinin başarılı bir şekilde geliştirilmesi için süreç takibi yapar, böylece ticari ortakların üniversite ile sürdürülebilir bir ilişki içerisinde olması ve yeni buluşların ortaya çıkması için çalışır ve ekonomik gelişmeyi tetiklerler. Bu yolla, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi yeni küresel ekonominin sacayakları olan inovasyon, teknoloji, girişimcilik ve bilgiyi destekler.

 

Bursa Uludağ TTO Teknoloji Portföyleri

 

Telefon : +90 (224) 280 85 70
Fax : +90 (224) 280 85 71
Email : butto@uludag.edu.tr
Web : www.bursauludagtto.com

Web sayfasını ziyaret etmek için tıklayınız