ULUTEK FİRMALARI %2 YATIRIM ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

  • <%=haberItem.BASLIK %>
28 Kasım 2023 Salı

ULUTEK Teknopark, Albaraka Portföy Yatırım işbirliğiyle ‘Girişim Sermayesi Yatırım Zorunluluğu’ konusunda firmalarını bilgilendirdi.

Ar-Ge indirimi ve teknokent istisnalarından faydalanan firmalar için getirilen Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Zorunluluğu (GSYF) düzenlemesi hakkında firmaları bilgilendirdi.

Yüzde 2 Yatırım Yükümlülüğü
Geçen yıl çıkarılan düzenleme ile teknokent bünyesinde faaliyet gösteren ya da Ar-Ge merkezi olan firmalar için Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Zorunluluğunun önemli olduğunun altını çizen Albaraka Portföy Yatırım (APY) Girişimcilik Sermayesi Yatırım Fonu Müdür Yardımcısı Harun Karakoç, “Kazanç istisna tutarı 1 milyon TL üzerinde olan firmaların yıl sonuna kadar yararlanılan Ar-Ge ve tasarım indirimi ya da kazanç istisna tutarının yüzde 2 'si söz konusu. Bu tutar ile Türkiye'de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması ya da kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması zorunlu hale getirilmiştir.” dedi.

Özellikle erken aşamadaki girişimlere odaklanan Start-Up GSYF’yi de tanıtan Karakoç, yatırım yapılmaması durumunda vergi avantajlarının kaybedileceğini vurguladı. Karakoç, “Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda indirim konusu yapılan tutarın yüzde 20’si, Ar-Ge indirimine konu edilmez ve bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergilerin cezai tutarını devlet sizden tahsil ediyor.” ifadelerini kullandı.