Yeni Bakanlar Kurulu Kararı Sonrasında Teknopark, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Semineri

26 Aralık 2017 tarihinde Ulutek Teknopark tarafından “Yeni Bakanlar Kurulu Kararı Sonrasında Teknopark, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları”  konulu bir seminer düzenlendi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Ulutek Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet KANIK’ tan sonra söz alan Yeminli Mali Müşavir Ali KARA, öncelikli olarak 19.10.2017 tarihinde çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı ve Yönetmeliklerle getirilen yeni uygulamaları örneklerle açıklayarak soruları cevaplandırdı. Seminere Ulutek bünyesinde yer alan Ar-Ge firmaları, Bursa’daki Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile çok sayıda Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir katıldı.

YMM Ali KARA tarafından yapılan bilgilendirme sunumu iki bölüm olarak gerçekleştirildi. Birinci bölüm Teknoparklar ile ilgili olurken ikinci bölüm de ise Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri ile ilgili vergi uygulamaları anlatıldı.

 

Seminer İçeriği;

TEKNOPARKLARDA MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

 •  Gelir Ve Kurumlar Vergisi İstisnası
 •  19 Ekim 2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı Sonrası İstisna Uygulaması
 •  Ücretlerde Gelir Vergisi İstisnası
 •  Ücretlerde Damga Vergisi İstisnası
 •  Katma Değer Vergisi İstisnası
 •  Gümrük Vergisi İstisnası
 •  Teknoloji Şirketlerine Doğrudan Sermaye Desteğinde Vergi İndirimi
 •  Sigorta Primi Desteği

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

 • Ar-Ge ve Tasarım İndirimi
 •  Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
 •  Sigorta Primi Desteği
 •  Damga Vergisi İstisnası
 •  Gümrük Vergisi İstisnası
 •  Siparişe Dayalı Ar-Ge, Yenilik Ve Tasarım Faaliyetleri
 •  Teknogirişim Sermayesi Desteğinden Faydalananlara Sağlanan Sermaye   Desteğinde Vergi İndirimi
 •  Nakit Destekler

 

19.10.2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171019-4.pdf

 

YMM Ali KARA tarafından yapılan sunum;

Sunum için tıklayınız