ULUTEK, Akademik Bakış Programında

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet KANIK, 5 Ocak 2018 tarihinde AS TV de Erdal ÇATALKAYA tarafından sunulan “AKADEMİK BAKIŞ” programında konuk olarak Bursa kamuoyuna ULUTEK’i tanıtmıştır.

Programda Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin tarihçesi, Yönetici Şirket ve Bölgede yer alan firmaların faaliyetleri, Üniversite-Sanayi işbirliği, Ar-Ge ve İnovasyon, Teknolojideki Gelişmeler ve Teknolojik Bağımlılık gibi konuların yanı sıra ULUTEK’in 2016 yılı Teknopark Performans Endeks sıralamasındaki başarısı gibi konulardan bahsedildi.