ULUTEK'TE FİRMALAR İSTİSNALAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

  • <%=haberItem.BASLIK %>
8 Ekim 2021 Cuma

ULUTEK Teknopark Yeminli Mali Müşaviri Ali Kara, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Yönetmeliği’nde yer alan vergi muafiyetleri ile ilgili firma yetkilileriyle önemli bilgiler paylaştı.


ULUTEK koordinasyonunda, ULUTEK Teknopark Yeminli Mali Müşaviri Ali Kara tarafından düzenli olarak yapılan Danışmanlık Toplantısı, Ekim ayında da çevrimiçi olarak gerçekleşti. Türkiye’nin birçok teknokentinden de katılımcıların buluştuğu toplantıda, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Yönetmeliği’nde yer alan vergi muafiyetleri ile ilgili  katılımcıların soruları cevaplandı. 


KDV İSTİSNASI KİMİN İÇİN GEÇERLİ?
Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası ile ilgili bilgiler aktaran ULUTEK Teknopark Yeminli Mali Müşaviri Ali Kara, “Kanuna göre Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyette bulunan girişimcilerin istisna süresi içerisinde bu bölgelerde ürettikleri veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslimleri KDV’den müstesnadır. Söz konusu yazılımların fikri mülkiyet hakkının, bu bölgede faaliyette bulunan mükellefte kalmak suretiyle, belirli zaman aralıklarıyla farklı kişilere satılması veya söz konusu yazılımların sanal ortamda paylaşımının sağlanması halinde de KDV istisnası uygulanmaya devam eder. Yazılımın bayi kanalıyla satılması durumunda yazılımı üreten AR-GE firmasının kestiği faturada istisna vardır ancak bayinin satışında istisna söz konusu değildir. İstisna kapsamına girmeyen hizmetler ise; bakım, destek otomasyon hizmetleri, network yazılımları, işlevlerini yerine getirmek için yazılım kullanan ürün, aygıt, eşya gibi donanımlar ile bu donanımlara ilişkin hizmetler, WEB sitesi aracılığıyla verilen reklam hizmetleri, AR-GE çalışmaları kapsamında yer alan hizmetlerdir. 
Bu yazılımlar için alınan mal ve hizmetler, KDV’ye tabidir” dedi.

İSTİSNADAN YARARLANMAK İÇİN DİLEKÇE ŞART
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Yönetmeliğinde yer alan vergi muafiyetleri konusunda paylaştığı sunumun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Ali Kara, KDV istisnasından vazgeçilmesi durumlarını ise şöyle açıkladı: “İstisnadan vazgeçilmesi, kurallarına uyulmadığı takdirde cezalarla karşılanabilir. Teknokentte yazılım yapan bir firma, yazılım satışına başlamadan önce istisnadan yararlanacağını bildiren bir dilekçeyle vergi dairesine başvurmalı ve bu dilekçe, dilekçe tarihinden sonra yapılacak yazılım satışlarının tamamını kapsamalı. Eğer bu dilekçe verilmezse firma istisnadan yararlanamaz. İstisnadan yararlanmak için mutlaka vergi dairesine başvurulması gerekiyor. Dikkate almamız gereken bir diğer konu ise, başvurudan sonra yapılan satışlarda kesilen faturalar. Burada istediğimiz gibi fatura kesme özgürlüğüne sahip değiliz. Vergi dairesine başvurmadıkça istisnadan vazgeçemeyiz. Eğer istisna kapsamında satış yapacağımızı bildirmiş ve belge almışsak, şu firmaya KDV’li satış yapayım denirse, gerek olmadığı halde tahsil ettiğiniz KDV’yi vergi dairesine ödemek zorunda kalırsınız.”