Ulutek Teknopark

Tarihçe

Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 08.09.2005 gün ve 25930 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/9310 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü 471.230 m2 alanda Türkiye’nin 17. Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak yer almaktadır.

Bölgenin kuruluş amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliğini sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, tasarım kalitesini yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak, AR-GE yeteneği ve geleneğine sahip uluslararası firmaların bölgede AR-GE yapabilmeleri için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamaktır.

2003 Nisan ayında bölge kuruluşu için çalışma grubu oluşturulan ve 2005 yılında açılışı yapılan ULUTEK ilk binasında 1.374 m2 kapalı alanda hizmet verilmeye başlanmış ve Türk otomotiv sanayinin önde gelen kuruluşu TOFAŞ’ın iştiraki PLATFORM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME TASARIM VE TİCARET A.Ş.’nin yaklaşık 100 yerli ve yabancı personeli ile beraber toplam 13 firma ile arge çalışmaları sürdürülmüştür.

Firmalardan gelen yoğun talepler sonucu yeni bir binada hizmet verebilmek amacı ile Ulutek, kuruluşundan bu yana geçen iki sene gibi kısa bir zaman içerisinde Ocak 2007’de inşaatına başlanan ve 14 Haziran 2008’de açılışı yapılan ikinci binası ile hizmet vermeye başlamıştır.

16.350 m2 kapalı alana sahip ULUTEK ARAŞTIRMA BİNASI, 140 kişilik konferans salonu, 400 kişilik yemek salonu ve kafeteryası, seminer ve sergi salonları, ofisler ve laboratuar alanları ile yaklaşık 150 firmaya ve 1250 kişiye hizmet verme kapasitesine sahiptir.