Mevzuat

BÖLGEDE SAĞLANAN DESTEK VE MUAFİYETLER

Bölgede yer alan Ar-Ge firmaları, yürüttükleri Ar-Ge projeleri kapsamında 4691 sayılı TGB Kanunu’nun sağladığı destek ve muafiyetlerden faydalanır.

  • Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti
  • Ücretlere Uygulanan Gelir Vergisi Muafiyeti
  • KDV Muafiyeti ve Sigorta Prim Desteği
  • Üniversite Personeline Yönelik Destekler
  • Teknolojik Ürün Yatırım Desteği

Öğretim elemanları, üniversite yönetim kurulu izniyle, araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirebilmek için;

 

30340 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.10.2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı
San-Tez Yönetmelik 

6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun

Yatırım Destek Yönetmeliği 

 6676 no'lu Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun

Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliği 

26953 sayılı Araştırma ve Geliştirme faatliyetlerinin desteklenmesine ilişkin uygulama ve denetim yönetmeliği

5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) 

28939 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri uygulama yönetmeliği 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 06.02.2009-21 Nolu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Konulu Genelgesi 


29797 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin uygulama ve denetim yönetmeliği

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 25.09.2008 Tarih ve 2008-85 Nolu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Konulu Genelgesi 

29797 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri uygulama yönetmeliği 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

28986 sayılı teknolojik ürün yatırım destek programı hakkında yönetmelik

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun