Ulutek Teknopark

Kalite Politikamız

  • Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında ve müşteri odaklılıkta gerekli özveriyi sağlamayı,
  • İnsan sağlığı ve çevreye saygıyı ön planda tutarak kalite standartlarını uygularken mümkün olan en düşük maliyetle en iyi hizmeti sunmayı,
  • Sistemimizde ve süreçlerimizde sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacı ile eğitimleri ön planda tutarak, önce insana yatırım yapmayı, 
  • Kalite amaçlarımızı; tüm kurum çalışanlarına etkin biçimde iletmeyi ve anlaşılabilir olması için iletişim kanallarını verimli kılmayı,
  • İleri teknoloji kullanan veya üreten şirketlerin oluşumunu ve büyümesini destekleyerek; Üniversite–Sanayi iş birliği konusunda projeler geliştirmeyi,
  • Yeni kaynak yaratılması amacıyla yenilikçi ileri teknoloji ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamayı, 
  • Üniversitemizdeki bilgi birikimi ve araştırma sonuçları doğrultusunda kaynakların daha ekonomik kullanımını sağlamayı, 
  • İşletmelerin teknoloji transferi konusunda gereksinimlerini karşılamayı,
  • Ülkenin, ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilmesine ve böylece ülkenin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmayı. 
  • Tüm yasa ve mevzuatlara bağlı kalarak paydaşların memnuniyetini arttıracak şekilde uygulanabilir şartları sağlama taahhüdü ile hizmet vermeyi amaçlıyoruz.