Ulutek Teknopark

Kalite Politikamız

  • Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında ve müşteri odaklılıkta gerekli özveriyi sağlamayı,
  • İnsan sağlığı ve çevreye saygıyı ön planda tutarak  kalite standartlarını uygularken mümkün olan en düşük maliyetle en iyi hizmeti sunmayı,
  • Sistemimizde ve süreçlerimizde sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacı ile eğitimleri ön planda tutarak, önce insana yatırım yapmayı,
  • Kalite amaçlarımızı; tüm kurum çalışanlarına etkin biçimde iletmeyi ve anlaşılabilir olması için iletişim kanallarını verimli kılmayı,
  • İleri teknoloji kullanan veya üreten şirketlerin oluşumunu ve büyümesini destekleyerek yeni kaynak yaratılması amacıyla yenilikçi ileri teknoloji ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamayı,
  • İleri teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmayı,
  • Ülkenin, ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilmesine ve böylece ülkenin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmayı.
  • Tüm yasa ve mevzuatlara bağlı kalarak paydaşların memnuniyetini arttıracak şekilde uygulanabilir şartları sağlama taahhüdü ile hizmet vermeyi amaçlıyoruz.