Bursa'nın Öncü Bilişim Firmaları "Butech" Çatısı Altında Faaliyetlerine Başlıyor

  • <%=haberItem.BASLIK %>
6 Mart 2021 Cumartesi

ULUTEK Teknopark öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması) projesi kapsamında hayata geçirilen “Ulutek Bilişim Kümelenmesi” faaliyetlerine başlıyor. 

Ticaret Bakanlığı “ULUTEK Bilişim Kümelenmesi” Projesini Önemsiyor
ULUTEK Teknopark’ın BUTEKOM işbirliğiyle gerçekleştirdiği bilişim sektörü ve küme üyesi firmaları mercek altına alan ihtiyaç analizi çalışması tamamlandı. Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Ulutek Teknopark ve BUTEKOM yetkilileri yapılan çalışmaları ve ulaşılan bulguları aktardı. Bakanlık yetkililerince, ULUTEK’in projesinin önemsendiği ifade edildi. İlk HİSER projesinin ciddi bir farkındalık oluşturması, yoğun faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve ihracat odaklı çıktıların oluşması sebebiyle başarılı bulunduğu, dolayısıyla ikinci projenin yapılmasına müsaade edildiği ve bu projeden beklentinin de daha fazla olduğu ifade edildi. 

Projeye 400.000 ABD Doları Destek Bütçesi
Ticaret Bakanlığınca proje kapsamında ortaya konulan ihtiyaç analizi ve yol haritası onaylandı. Buna göre ULUTEK Teknopark üç yıllık proje süresi boyunca ihracat odaklı eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenleyecek, küme yararlanıcısı firmalar için ihracat odaklı görüşmeler organize edecek. Proje kapsamında gerçekleşecek faaliyetlere Ticaret Bakanlığı 400.000 ABD Doları destek bütçesiyle, %75 oranında destek sağlayacak.  

Hedef Katma Değeri Yüksek Teknoloji İhracatı
Ulutek Bilişim Kümelenmesi, belirlediği yol haritası doğrultusunda eğitim, danışmanlık ve yurtdışı/yurtiçi tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini sürdürecek. Ticaret Bakanlığı’ndan yol haritası için ön onay almayı başaran Ulutek Bilişim Kümelenmesi, pandemi koşullarına rağmen faaliyetlerini aksatmadan gerçekleştirmekte kararlı. Öncelikli olarak ihracat kapasitesini geliştirme odaklı çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmet alımlarının yapılması planlanıyor. Akabinde ise uluslararası iş görüşmeleri organize edilerek, firmaların ihracat kapasitelerini artırması amaçlanıyor.

ULUTEK Teknopark’ta yerleşik 34 bilişim sektörü firmasının bir araya gelmesiyle oluşan Ulutek Bilişim Kümelenmesi; yetkin, sürekli gelişen, yenilikçi teknolojileri sunan, alanında öncü firmalardan oluşuyor. Firmalar Bursa sanayisinin yanı sıra, Türkiye’nin birçok iline hizmet sunmakta olup, yenilikçi çözümlerini dünyanın farklı noktalarına da sunuyorlar. Kümelenme üyesi firmalar; otomotiv, havacılık, savunma, eğitim, sağlık, elektronik, tekstil, makine, hizmet başta olmak üzere birçok sektöre hizmet sunuyor. 

ULUTEK’in İkinci Kümelenmesi
Ulutek Bilim Kümelenmesi projesi ULUTEK Teknopark’ın yürüttüğü ikinci kümelenme projesi olma özelliğine sahip. Tamamlanan ilk proje kapsamında yurtiçi ve yurtdışında birçok faaliyet gerçekleştirdi. Uluslararası arenada “BUTECH Software Cluster” ismiyle boy gösteren küme, 7 yurtdışı ticaret heyeti ve 1 alım heyeti düzenlemiş ve 900'ü aşkın ikili iş görüşmesine imza atılmıştı. İhracata yönelik 10 farklı konuda 16 günlük eğitimin yanı sıra, toplamda bir buçuk yıl süren satış, pazarlama ve dış ticaret istihbaratı konularında firmalara özel danışmanlık faaliyetleri yürütülmüştü. Gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde küme yararlanıcısı firmaların bir kısmı ihracat yapmaya başlamış olup, bir kısmı ise mevcut ihracat rakamlarını geliştirmişti.