Ulutek Teknopark

Ulutek Bilişim Kümesi (BUTECH)


ULUTEK Teknopark yürütücülüğünde, Ticaret Bakanlığı destekli HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması) projesi çerçevesinde Nisan 2017 itibariyle ULUTEK BİLİŞİM KÜMELENMESİ projesi hayata geçirilmiştir.

Bölgenin yoğunluklu Yazılım firmalarından oluşması sebebiyle Yazılım Kümelenmesi kurulmuş olup, küme bünyesinde Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentine ve dünyanın çeşitli bölgelerine ürün ve hizmet sun Bursa’nın önde gelen yazılım firmaları bulunmaktadır. İhracat kapasitelerini artırmak amacıyla bir araya gelen güçlü yazılım firmaları birlikte eğitim, danışmanlık, yurtiçi ve yurtdışı tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım sağlamaktadırlar.

Uluslararası arenada BUTECH Software Cluster ismiyle çalışmalarını sürdüren BUTECH, birçok uluslararası etkinlikte boy göstermiş ve gururla Türkiye’yi temsil etmiştir. BUTECH Yazılım Kümesi belirlediği yol haritasına bağlı kalarak, hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.
 

BUTECH Yazılım Kümelenmesi’nin gerçekleştirdiği faaliyetler;
 

YURTDIŞI TANITIM VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ

 

 

EĞİTİMLER

 

DANIŞMANLIKLAR

 

SEMİNERLER


İlk fazı Ekim 2019’da tamamlanan BUTECH Yazılım Kümesi, 2020 yılında otuz beş firma ile yola çıkmış, Ticaret Bakanlığınca onay alarak çalışmalarına başlamıştır.
 

 

Web sayfasını ziyaret etmek için tıklayınız